Aktualności

21.02.2018

Wprowadzenie przez EISD Certyfikatów Jakości Suplementów Diety

Rosnące zapotrzebowanie i zainteresowanie społeczeństwa asortymentem suplementów diety dostępnych na rynku sprawiło, że konieczne stało się wprowadzenie narzędzi, umożliwiających rzetelną kontrolę, weryfikację i ocenę jakości tych produktów. W tym celu stworzony został program “Certyfikowana Jakość Suplementów Diety – EISD”. Jest to świeży projekt Europejskiego Instytutu Suplementów i Odżywek, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i jakości wprowadzanych na rynek suplementów, jak również osiągnięcie przejrzystości w zakresie ich składu i działania na organizm konsumenta.

Zakres weryfikacji i certyfikacja produktów suplementacyjnych

 

Zgodnie z założeniami wspomnianego programu, suplementy diety mogą zostać poddane audytowi, realizowanemu przez niezależnych i profesjonalnych opiniotwórców – ekspertów oraz naukowców. Weryfikują oni następujące aspekty, związane z danym produktem:

  • skład suplementu diety i jego oddziaływanie na organizm,
  • opakowanie produktu i oznakowania widniejące na nim,
  • zgodność reklam i przekazów marketingowych z faktyczną skutecznością produktu,
  • bezpieczeństwo stosowania suplementu diety w wybranych grupach konsumenckich.

Kwestie te określane są jako certyfikacja produktowa i są kluczowe w odniesieniu do zapewnienia konsumentom bezpiecznych produktów, których skład i rzeczywiste działanie są jasno sprecyzowane, a reklama pozbawiona jest mylących sugestii, mogących wprowadzać w błąd i motywować do zakupu produktu bez rzetelnych informacji o jego jakości.

Certyfikacja zakładowa

 

Ten element weryfikacji uwzględnia audyt, realizowany w konkretnym zakładzie produkcyjnym. EISD kontroluje w nim zgodność praktyk produkcyjnych z Europejskim Przewodnikiem Jakości Suplementów Diety. Określa on standard zasad bezpieczeństwa i jakości, które powinny być praktykowane w każdym zakładzie, wytwarzającym suplementy diety.

Wskutek pozytywnego zakończenia omawianych audytów, dany zakład produkcyjny lub kontrolowany produkt otrzymują oznaczenie, potwierdzające spełnienie założonych wymogów. Certyfikat Jakości Suplementów Diety oraz Certyfikat Jakości Produkcji Suplementów Diety nadawane przez EISD stanowią dla konsumentów gwarancję bezpieczeństwa. Celem projektu jest więc budowanie zaufania, opartego na wiarygodności oferowanych na rynku branżowym produktów oraz jasności ich składu i działania.

Konsumenci zyskują zatem pewność jakości kupowanych suplementów diety, jak również gwarancję rzetelności informacji, widniejących na opakowaniach i pojawiających się w działaniach reklamowych. Producenci z kolei mają jasno określone normy, których przestrzeganie umożliwia im uzyskanie certyfikatu, będącego najbardziej wiarygodnym i rzetelnym potwierdzeniem rzeczywistej jakości oferowanych przez nich produktów.

Nasza firma oferuje doradztwo w kwestii procesu wytwarzania suplementów diety.

Aby dowiedzieć się więcej o danym etapie kliknij ikonę

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Oświadczam, iż ukończyłem/am 16 rok życia i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez TANTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grunwaldzka 39A, 05-800 Pruszków, NIP: 534-235-44-71 w celu obsługi mojego zapytania. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu obsługi zapytania. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Strona stosuje profilowanie użytkowników m.in. za pośrednictwem plików cookies, w tym analitycznych, o czym więcej w Polityce Prywatności.