Aktualności

21.11.2017

Wprowadzanie suplementu na rynek europejski

Spis treści:

 1. Wprowadzanie suplementu diety na rynek nie musi być skomplikowane
 2. Podmiot powiadamiający o wprowadzeniu suplementu na rynek europejski jest zobowiązany podać konkretne dane

Wprowadzanie suplementu diety na rynek nie musi być skomplikowane

Wiele osób chcących wprowadzić swój suplement diety na rynek, zastanawia się nad uwarunkowaniami prawnymi dotyczącymi tego zagadnienia. Wychodząc naprzeciwko Waszym oczekiwaniom, postaramy się wyjaśnić nurtujące kwestie. Przede wszystkim musimy uświadomić sobie, że suplement diety nie jest lekiem, co za tym idzie nie podlega pod ustawę Prawo Farmaceutyczne. Według ustawodawcy, suplement diety jest żywnością, a więc podlega pod ustawę z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r. poz. 149, 60). Rozdział 8. wyżej wymienionej ustawy informuje nas o obowiązku powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu lub też zamiaru wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu między innymi suplementu diety.

Podmiot powiadamiający o wprowadzeniu suplementu na rynek europejski jest zobowiązany podać konkretne dane

Kontraktowy producent suplementu jest zobowiązany podać przy wprowadzaniu produktu na rynek następujące dane:

 • nazwę produktu oraz jego producenta;
 • postać produktu, w jakiej jest on wprowadzany do obrotu;
 • wzór oznakowania w języku polskim;
 • kwalifikację lub też rodzaj środka spożywczego (w tym przypadku: suplement diety)
 • skład jakościowy obejmujący dane dotyczące składników produktu, w tym substancje czynne;
 • skład ilościowy składników;
 • dane dotyczące podmiotu powiadamiającego tj. nazwa, adres, NIP etc.

Główny Inspektor Sanitarny, po otrzymaniu powiadomienia może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, czy przedmiot naszego powiadomienia spełnia kwalifikację. Innymi słowy, czy produkt jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety z dnia 9 października 2007r. (Dz. U. 2007 nr 196 poz. 1425) oraz rozporządzeniami zmieniającymi wyżej wymieniony dokument. GIS prowadzi rejestr zgłoszonych suplementów, gdzie można sprawdzić aktualny status zgłoszenia faktu wprowadzenia, bądź też zamiaru wprowadzenia suplementu diety na rynek.

Po przeprowadzeniu postępowania, zostajemy pisemnie poinformowani o jego wynikach. Jeżeli Główny Inspektor Sanitarny nie ma zastrzeżeń co do naszego suplementu diety, możemy bez przeszkód wprowadzić go na rynek*.

*od momentu przesłania zgłoszenia, podmiot odpowiedzialny ma prawo do wprowadzenia suplementu diety na rynek europejski.

Produkty możemy zarejestrować na stronie: https://rejestrzp.gis.gov.pl/

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O DANYM ETAPIE PRODUKCJI SUPLEMENTU KLIKNIJ IKONĘ

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

  Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Klauzulą Informacyjną formularza kontaktowego