Aktualności

21.09.2022

Produkcja suplementów diety – wymagania

Sprzedaż suplementów diety musi być poprzedzona zaznajomieniem się z Prawem żywnościowym w Polsce. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy najważniejsze wymogi, które trzeba spełnić sprzed wprowadzeniem takich produktów do obrotu.

Produkcja suplementów diety w Polsce wymaga spełnienia szeregu norm prawnych, handlowych i jakościowych. Z tego powodu firmy wybierają często produkcję suplementów na zlecenia. To właśnie produkcja kontraktowa suplementów diety obarczona jest najmniejszym ryzykiem niespełnienia wymagań. Dowiedz się, jakie warunki jakościowe, prawne i handlowe trzeba spełnić, aby sprzedawać suplementy żywnościowe w Polsce.

Sprzedaż suplementów diety – wymagania dla producentów


Zanim producent wprowadzi do obrotu suplement diety, musi upewnić się, że spełnia on wymagania ujęte w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 2006 roku (skrót: ustawa o bżż, potocznie także Prawo żywnościowe). To tu ujęto wszystkie przepisy, do których musi stosować się każdy podmiot gospodarczy chcący sprzedawać w Polsce produkty z tej kategorii. Poniżej wyszczególniliśmy najważniejsze wymagania odnośnie suplementów diety i ich sprzedaży.

  • Powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego

Każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek powiadomić Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu lub chęci wprowadzenia nowego suplementu diety (tzw. obowiązek rejestracyjny). Polska, a z nią część państw Unii, stosuje system monitoringu preparatów suplementacyjnych. Produkt musi zostać poddany ocenie merytorycznej pod względem zarówno właściwej kwalifikacji, jak i zawartych w nich składników.

  • Dopuszczalna postać suplementów diety

Wprowadzone do obrotu suplementy muszą być możliwe do dawkowania. Mogą mieć postać kapsułek, tabletek, syropów, drażetek, saszetek z proszkiem i butelek z kroplomierzem. Forma powinna spełniać określone wymagania. Na przykład prawidłowe pakowanie suplementów w butelki musi uwzględniać ochronę przed nasłonecznieniem i dostępem powietrza.

  • Wyróżniki produktu – BIO, EKO, WEGE itd.

Jeśli podmiot firma chce wyróżnić swój produkt określeniami takimi jak np. „BIO”, „EKO”, „WEGAŃSKI”, „Wolne od GMO” „Czysty skład”, „Zgodny z GMP” musi dowieść ich prawdziwości i zgodności z przepisami prawa żywnościowego. Np. kaspułki wege muszą być przygotowane z wykorzystaniem np. powłoki celulozowej, a nie żelatynowej.

  • Etykietowanie

Suplementy diety muszą posiadać oznakowanie w postaci etykiety. Profesjonalne firmy, takie jak Tantus, oferują usługi etykietowania zgodnie z wszystkimi wymogami. Na etykiecie muszą znaleźć się następujące informacje:

  • zalecana dzienną porcję spożycia,
  • ostrzeżenie o nieprzekraczaniu zalecanej dziennej dawki,
  • uwaga, że suplementy diety nie powinny zastępować zrównoważonej diety,
  • informacja, że produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkcja suplementów diety – wymagania innego rodzaju


Wymagania dla produkcji suplementów diety uwzględniają także pakowanie suplementów w kartoniki z ulotką. Dotyczy to przede wszystkim preparatów w formie tabletek i kapsułek, które muszą być zablistrowane i umieszczone w odpowiednio oznakowanych kartonikach oraz posiadać dołączoną ulotkę informacyjną. Istotne jest także konfekcjonowanie suplementów diety, czyli pakowanie kartoników z produktem do większych opakowań zbiorczych, tak były odpowiednio zabezpieczone na czas transportu do miejsca docelowego – magazynu czy sklepu.

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O DANYM ETAPIE PRODUKCJI SUPLEMENTU KLIKNIJ IKONĘ

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

    Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Klauzulą Informacyjną formularza kontaktowego