Praca

Aktualne oferty pracy

Oferty pracy

Operator maszyn

Obowiązki

Praca przy maszynach produkcyjnych i pakujących

Konserwacja maszyn produkcyjnych

Oczekujemy

Chęci do pracy

Bezkonfliktowości

Sprawności manualnej

Braku nałogów

Czystości

Niekaralności

Uczciwości

Dodatkowe informacje

Stabilne zatrudnienie

Pracę w miłej atmosferze

Praca w Pruszkowie między 7-15

Pakiet Medicover

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Czytaj więcej
 • Administrator danych i kontakt do niego: Tantus sp. z o.o.  z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Grunwaldzkiej 39A, tel.: 22 758 30 40
 • Kontakt w sprawie przetwarzania danych przez Tantus sp. z o.o.: info@tantus.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy
 • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Kierownik ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami


  Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Klauzulą Informacyjną formularza kontaktowego

  Co mamy tobie do zaoferowania

  Oferujemy

  contact
  Umowa o pracę
  line
  contact
  Stabilne zatrudnienie
  line
  contact
  Rodzinna atmosfera
  line

  ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O DANYM ETAPIE PRODUKCJI SUPLEMENTU KLIKNIJ IKONĘ

  Kontakt

  Skontaktuj się z nami