Aktualności

19.04.2018

Na czym polega etykietowanie suplementów diety?

Chcąc świadomie i kompleksowo zaplanować suplementację, koniecznie należy zwracać uwagę na etykiety, widniejące na wybranych suplementach diety oraz informacje, jakie zostają na nich zawarte. Prawidłowe etykietowanie jest ważnym elementem dbałości o bezpieczeństwo konsumentów, gwarantuje im bowiem wiedzę o danym produkcie, jego składzie oraz sposobie oddziaływania na organizm. Czym dokładnie jest wspomniane etykietowanie oraz jakie informacje są obligatoryjne na etykietach suplementów diety?

Obowiązkowe etykiety na suplementach diety – czym są i jaką funkcję pełnią?

Należy podkreślić, że zakres informacji zawartych na etykietach produktów suplementacyjnych określony jest normami prawnymi – każdy produkowany suplement przekazywany do sprzedaży, musi zatem spełniać konkretne wymogi, co pozwala na zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa konsumentów. Prawo wyraźnie precyzuje informacje obowiązkowe oraz dopuszczalne, jak również zakazane, których nie można umieszczać na etykiecie.

Podstawową rolą etykietowania jest zapewnienie konsumentom pełnej wiedzy o konkretnym suplemencie diety – jego składzie, sposobie przyjmowania oraz przechowywania. Dzięki odpowiedniemu etykietowaniu zagwarantowane jest bezpieczeństwo osób, korzystających z danego suplementu diety.

Informacje obowiązkowe – co musi zawierać prawidłowo skonstruowana etykieta suplementu?

Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, prawidłowe etykiety powinny zawierać:

  • określenie produktu jako „suplement diety”,
  • informację o zawartych w nim substancjach odżywczych, podaną w wartościach liczbowych oraz w przeliczeniu na wartość RWS, czyli Referencyjną Wartość Spożycia – dzięki niej konsument ma świadomość, ile procent dziennego zapotrzebowania na dany składnik mineralny czy witaminę pokrywa, przyjmując dany suplement diety,
  • zalecaną do spożycia, dzienną porcję produktu wraz z ostrzeżeniem o jej nieprzekraczaniu,
  • informację, że suplement diety nie stanowi alternatywy dla zdrowej i zbilansowanej diety, lecz może jedynie ją uzupełniać,
  • informację o zalecanym sposobie przechowywania produktu, wraz z uwagą o przechowywaniu w miejscu niedostępnym dla dzieci.

 

Informacje zakazane – czego nie powinniśmy znaleźć na etykiecie suplementu?

Etykieta suplementu diety nie może zawierać informacji, sugerujących lecznicze właściwości produktu lub zawartych w nim składników. Wszelkie sugestie, odnoszące się do zapobiegania chorobom czy leczenia danym preparatem dyskwalifikują go z kategorii produktów suplementacyjnych, plasując go w grupie produktów farmaceutycznych.

Jednak na etykiecie suplementu diety mogą pojawić się informacje, zaliczające się do kategorii oświadczeń zdrowotnych. Są to stwierdzenia, określające właściwości odżywcze danego składnika lub grupy składników, zawartych w danym produkcie. Istnieje szereg takich oświadczeń, zatwierdzonych przez prawo, a więc mogących znaleźć się na etykiecie suplementu. Informacje zawarte w takich oświadczeniach stanowią pomoc dla konsumentów i dostarczają dodatkowych, również istotnych informacji o wybranym produkcie suplementacyjnym.

Etykietowanie suplementów diety jest zatem krokiem do podnoszenia świadomości konsumentów i zmierza do zapewnienia im gruntownej wiedzy o danym produkcie, niwelując tym samym ryzyko wprowadzenia ich w błąd poprzez niepoprawnie sformułowane informacje.

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O DANYM ETAPIE PRODUKCJI SUPLEMENTU KLIKNIJ IKONĘ

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

    Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Klauzulą Informacyjną formularza kontaktowego