Aktualne oferty pracy

Co musisz umieć?

Konserwować maszyny produkcyjne

Obsługiwać maszyny

Co będziesz robił?

Pracował na maszynach produkcyjnych

Konserwował maszyny produkcyjne

Co oferujemy?

Stabilne zatrudnienie

Pracę na rzadko spotykanych maszynach

Pracę w miłej atmosferze

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Czytaj więcej
 • Administrator danych i kontakt do niego: Tantus sp. z o.o.  z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Grunwaldzkiej 39A, tel.: 22 758 30 40
 • Kontakt w sprawie przetwarzania danych przez Tantus sp. z o.o.: info@tantus.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy
 • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Kierownik ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami


Oświadczam, iż ukończyłem/am 16 rok życia i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez TANTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grunwaldzka 39A, 05-800 Pruszków, NIP: 534-235-44-71 w celu obsługi mojego zapytania. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu obsługi zapytania. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Strona stosuje profilowanie użytkowników m.in. za pośrednictwem plików cookies, w tym analitycznych, o czym więcej w Polityce Prywatności.

Co mamy tobie do zaoferowania

Oferujemy

contact
Umowa o pracę
line
contact
Stabilne zatrudnienie
line
contact
Rodzinna atmosfera
line

Aby dowiedzieć się więcej o danym etapie kliknij ikonę

Kontakt

Skontaktuj się z nami